Co to znaczy WYJECHAĆ NA KONTRAKT do Emiratów?

Contract Signing Concept Photo. Contract Agreement and Fountain Pen Closeup. Sepia Color Grading.

Wyjazd na kontrakt do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) wiąże się z określonymi warunkami wynikającymi bezpośrednio z obowiązujących tutaj przepisów prawa.

Kontrakt zwykle podpisuje się na czas określony, np. trzy lata, z możliwością odnowienia. Inną opcją jest umowa na czas nieokreślony. Pracodawca, w ramach umowy o pracę, zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi (ekspatowi) zakwaterowania. Odbywa się to na zasadzie zaoferowania miejsca zamieszkania bądź w formie tzw. “housing allowance”, tj. puli pieniędzy na cele mieszkaniowe dodawanej do wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli kwota ta jest wyższa od kosztów najmu, wówczas zaoszczędzona różnica stanowi dodatkowy dochód. W przeciwnym razie (cena najmu wyższa niż świadczenie), miesięczne wynagrodzenie ulega zmniejszeniu.

Pracodawca pokrywa również koszty przylotu do ZEA, wizy rezydenckiej i ubezpieczenia medycznego dla wszystkich członków rodziny oraz wydatki związane z prywatną edukacją szkolną dzieci pracownika. Oczywiście wysokości tych kwot zależą od stanowiska, którego dotyczy kontrakt. Co logiczne, im bardziej lukratywna pozycja – tym wyższe korzyści. Wymienione dodatki mogą być też różne w zależności od emiratu, w którym znajduje się praca. Wynika to z rozbieżności w opłatach za szkołę i cenach najmu w poszczególnych częściach kraju. Różnice te mogą nawet dochodzić do 300%. Wraz z rozpoczęciem kontraktu pracownik może otrzymać budżet na zorganizowanie życia w nowym miejscu zamieszkania (np. zakup mebli, zasłon, sprzętu AGD). Kwota ta nie podlega zwrotowi pod warunkiem ukończenia kontraktu. Jeśli pracownik zrezygnuje z pracy po roku zamiast trzech lat przewidzianych umową, wówczas odda pracodawcy 2/3 wspomnianej kwoty na zagospodarowanie.

Ponadto pracodawca funduje pracownikowi i jego rodzinie coroczne bilety lotnicze do kraju, z którego pochodzi. Nie ma przy tym obowiązku rozliczania się z tego, czy pieniądze faktycznie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Można je równie dobrze schować do skarpety albo zamiast do domu, polecieć na Seszele.

W ZEA konto emerytalne nie zmienia swojej objętości, a wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym w wysokości 0%. Innymi słowy – podatku dochodowego nie ma, a pensja brutto to pensja “na rękę”. Swoistym zabezpieczeniem emerytalnym są tzw. “end of contract benefits”, tj. suma, którą pracodawca wypłaca pracownikowi wraz z zakończeniem współpracy. Jest to najczęściej jedna pensja za każdy rok ukończonego kontraktu po ostatniej –najwyższej stawce. A zatem, w przypadku rozstania się z pracodawcą po trzech latach, odprawa to równowartość trzech miesięcznych wynagrodzeń.

Kontrakt gwarantuje także pokrycie kosztów powrotu do kraju po zakończonej przygodzie zawodowej w ZEA (tzw. kosztów repatriacji). Warto zwrócić uwagę, że pakiet repatriacyjny nie przysługuje osobom zmieniającym pracę w ZEA, gdyż nadal pozostają tutejszymi rezydentami. Takie świadczenie wypłaca ostatni pracodawca i tylko pod warunkiem unieważnienia wizy rezydenckiej oraz rzeczywistych planów opuszczenia Emiratów.

W przypadku kiedy oboje małżonków jest zatrudnionych na kontraktach, świadczenia na mieszkanie, edukację dzieci czy repatriację nie dublują się.

Powyższe informacje są raczej ogólne i w większym stopniu dotyczą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, sprowadzanych do Emiratów z dobrze rozwiniętych krajów. W praktyce, atrakcyjność warunków zatrudnienia jest kwestią indywidualną i zależy od pracodawcy oraz samego stanowiska. Może również podlegać negocjacjom na końcowym etapie rekrutacji.

Dawid

Zajrzyj również