O małżeństwach słów kilka…

Czy wiecie, że…

30% Emiratczyków poślubia kobiety innej narodowości? (za: Gulf News)

Ma to związek z postępującą globalizacją i otwarciem Emiratów na świat, wzrostem znaczenia miłości romantycznej (!), ale też ciągle rosnącymi kosztami tradycyjnego wesela emirackiego.

Nie jest to trend zadowalający zwolenników zachowania wartości kulturowych i utrzymania spójnego społeczeństwa lokalnego opartego na tradycyjnym modelu rodziny.
Odpowiedzią na te niepokojące zmiany jest funkcjonujący w kraju tzw. Fundusz ds. Małżeństw (ang. The Marriage Fund), który m.in. zapewnia granty finansowe obywatelom ZEA decydującym się poślubić Emiratkę i założyć rodzinę.
Fundusz nie może jednak zakazać czy sprzeciwić się niepopularnemu wyborowi pana młodego. Jego funkcja ogranicza się jedynie do promowania idei małżeństw jednorodnych pod względem pochodzenia, a narzędziem są zachęty finansowe – co, trzeba przyznać, ma znaczenie dla Emiratczyków ponoszących ogromne koszty związane z ożenkiem (np. zakup złota dla panny młodej w ramach daru ślubnego, tzw. mahr).

Jak widać po statystykach, nie do wszystkich przemawiają tego rodzaju perswazje.

Dodam jeszcze, że cudzoziemka wychodząca za mąż za Emiratczyka może ubiegać się o obywatelstwo emirackie po upływie 3 lat trwania małżeństwa (zrzekając się jednocześnie swojego dotychczasowego obywatelstwa). Tak uzyskane obywatelstwo zostaje anulowane, jeśli kobieta rozwiedzie się i wyjdzie ponownie za mąż za obcokrajowca.

Emiratkom również wolno wychodzić za mąż za cudzoziemców, jednak muszą liczyć się z tym, że nie mogą przenieść praw wynikających z obywatelstwa ZEA na swojego męża i dzieci.
Niestety Fundusz nie przewiduje zachęt finansowych dla kobiet, aby wybierały Emiratczyków na przyszłych mężów. W tym przypadku nadal dużą rolę odgrywają układy rodzinne oraz wpływ rodziców i krewnych na decyzję dziewczyny na wydaniu.

Zapewne słyszeliście o tym, że w Emiratach dopuszczalne są małżeństwa pomiędzy kuzynostwem, co niestety jak wiadomo może prowadzić do wad genetycznych u potomstwa. W szkołach i college’ach edukuje się młodych ludzi w zakresie potencjalnych konsekwencji związków między bliskimi krewnymi, natomiast czy taka wiedza ma wpływ na rzeczywiste wybory. Tego nie jestem pewna.

Ania

Zajrzyj również